cropped-Logo_Monogram-with-Space-Black.png

missie & visie
doelen
beleidsplan
contact

over’40’

Sinds haar oprichting in 2022, is Stichting 40Worldwide Foundation in het beheer van het merk ‘40’.

40 is een cultureel merk wat staat voor radicale gelijkwaardigheid. Het bestaat uit een manifesto en een brand identity. 40 is open source; wanneer het manifest wordt ondertekend is men vrij om het merk te interpeteren en te exploiteren.

40 gelooft in de kracht van (micro) popcultuur om mensen elkaar te laten horen en zien.

missie & visie

40Worldwide is politiek. Het staat voor radicale gelijkwaardigheid en gebruikt de kracht van popcultuur om mensen elkaar te laten horen en zien. Dit doet het door verschillende popculturen op microniveau, ofwel micropop, op te sporen en een podium te geven. 

‘Micropop: cultureel progressieve uitingen voor een specifieke doelgroep maar met een universele aanstekelijkheid.’ 

Hierbij bevraagt het culturele conventies en vanzelfsprekendheden. Het probeert buiten de muren van onze westerse ideeën van superioriteit naar cultuur te kijken. Er worden vragen gesteld als: wat is “de sfeer” wanneer iets als sfeervol wordt ervaren? Wat zien we als “gepast’’? Wat telt als kwaliteit? Wat is tegencultuur? Wanneer is iets toegankelijk en wanneer is iets high-end, en wie maakt dat onderscheid? 

Het internet wordt elke dag voor een steeds grotere groep mensen toegankelijk. Dit maakt het wereldwijd steeds makkelijker voor individuen om popcultuur te consumeren en om het te beïnvloeden. Met YouTube als eindeloze inspiratiebron zoekt

40Worldwide naar verschillende kleuren, smaken, stijlen en geluiden van over de hele wereld, om deze vervolgens samen te brengen in een hedendaagse mix. 

Om dit te bewerkstelligen is 40Worldwide in het beheer van de merknaam Kanaal40. 40Worldwide gebruikt Kanaal40 om een brug te slaan tussen de digitale en de fysieke wereld van popcultuur. Hiervoor hanteert het merk Kanaal40 een ‘open source franchise’ strategie. Dit houdt in dat iedere enthousiasteling het merk op zijn eigen manier mag interpreteren en/of exploiteren. Zodoende brengen we verschillende micropopculturen met elkaar in contact zonder de autonomie van een specifieke micropopcultuur aan te tasten. 

Het uiteindelijke doel van de 40Worldwide Foundation is om een wereldwijd netwerk aan gelijkgestemde artiesten, ambassadeurs en culturele ondernemers op te zetten om vervolgens zo veel mogelijk micropopcultuur uit te wisselen en daarmee verschillende culturen en subculturen van over de hele wereld elkaar te laten inspireren.

doelen

1.

Het bevorderen en stimuleren van kruisbestuiving tussen verschillende bevolkingsgroepen, culturen en subculturen om zo discriminatie – in welke vorm dan ook – tegen te gaan, alsmede het bevorderen van begrip voor andere bevolkingsgroepen, culturen en subculturen;

2.

Het opzetten van een wereldwijd netwerk aan gelijkstemde artiesten, ambassadeurs en culturele ondernemers om zoveel mogelijk micro (pop)cultuur uit te wisselen en daarmee verschillende culturen en subculturen van over de hele wereld met elkaar in contact te brengen en elkaar te laten inspireren.

beleidsplan

Om haar doelen te realiseren werkt stichting 40Worldwide Foundation in seizoenen. Ieder jaar kent vier seizoenen met ieder zijn eigen thematiek. Deze thematiek dient als leidraad voor zowel de strategische- als de artistieke koers.

contact

Post adres:
Gedempt Hamerkanaal 40
1021KM Amsterdam
Nederland

Artistiek leider: 
Moktar Nabil
mail: moktar@40worldwidefoundation.com

Stichting 40worldwide foundation heeft een passief bestuurd. Het bestuur zal niet verdienen aan de verrichte werkzaamheden.  

Bestuur:
Rita Ouédraogo – Voorzitter
Boye ‘t Lam – Secretaris
Sarah de Jonge – Penningmeester

RSIN: 864292557
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam Stichting 40Worldwide Foundation
Ook genoemd: 40Worldwide Foundation
Statutaire zetel: Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister: 31-08-2022
Datum akte van oprichting: 29-08-2022

SBI-code: 94996
kvk: 87432099

Gedempt Hamerkanaal 40
1021KM Amsterdam

www.kanaal40.tv